نرم افزار

TEKLA Structural Designer نرم افزار جامع تحلیل و طراحی سازه

Tekla Structural Designer نرم افزاری برای طراحی و تحلیل سازه های بتنی و فولادی با ارائه نقشه های دقیق و جزئی است. این برنامه...
SAFE نرم افزار جامع تحلیل و طراحی دال و فونداسیون

نرم افزار SAFE برای طراحی دال بتنی پس تنیده و فوندانسیون به کار برده می شود. در نسخه جدید SAFE عناصر چند بعدی طبق...