نرم افزار

نرم افزارهای طراحی هیلتی

لینک مستقیم دانلود نرم افزار PROFIS Anchor (این نرم افزار جهت طراحی سیستم انکر بولت های هیلتی مورد استفاده قرار می گیرد.) لینک مستقیم دانلود نرم...
Oasys Compos نرم افزار طراحی تیرهای مرکب

نرم افزار Oasys Compos نرم افزاری جهت طراحی تیرهای مرکب می باشد. From handling variable slab widths and thicknesses to calculating the response factor from...