مقررات ملی ساختمان

0
66
مقررات ملی ساختمان
مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان – مبحث اول – تعاریف – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث دوم – نظامات اداري – ویرایش ۱۳۸۴
مقررات ملی ساختمان – مبحث سوم – حفاظت ساختمانها در مقابل حریق – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث پنجم – مصالح و فرآورده هاي ساختماني – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث ششم – بارهاي وارد بر ساختمان – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث هفتم – پي و پي سازي – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث هشتم – طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث نهم – طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث دهم – طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث یازدهم – طرح و اجراي صنعتي ساختمانها – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث دوازدهم – ايمني و حفاظت كار در حين اجرا – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث سیزدهم – طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمانها – ویرایش ۱۳۸۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث چهاردهم – تأسيسات مكانيكي – ویرایش ۱۳۹۱
مقررات ملی ساختمان – مبحث پانزدهم – آسانسورها و پلكان برقي – ویرایش ۱۳۹۲
مقررات ملی ساختمان – مبحث شانزدهم – تأسيسات بهداشتي – ویرایش ۱۳۹۱
مقررات ملی ساختمان – مبحث هفدهم – لوله كشي گاز طبيعي – ویرایش ۱۳۸۹
مقررات ملی ساختمان – مبحث هجدهم – عایق بندی و تنظیم صدا – ویرایش ۱۳۹۰
مقررات ملی ساختمان – مبحث نوزدهم – صرفه جويي در مصرف انرژي – ویرایش ۱۳۸۹
مقررات ملی ساختمان – مبحث بیستم – علائم و تابلوها – ویرایش ۱۳۸۴
مقررات ملی ساختمان – مبحث بیست و یکم – پدافند غيرعامل – ویرایش ۱۳۹۱
مقررات ملی ساختمان – مبحث بیست و دوم – مراقبت و نگهداري از ساختمانها – ویرایش ۱۳۹۲

ارسال پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here